Tijd voor rouw ... met Lutografie

De kracht van herinneren ...

Het lijdend leven gaat naar het leven leiden.

Afspraak via contact Krachtsporen (Didier)

Rollercoaster

Rouwen gaat gepaard met een rollercoaster aan emoties en gedachten. Je gaat op zoek om deze tot bedaren te brengen. Het is hard en vaak ook wel eenzaam werken. Niet iedereen kan of wil naar een rouw- en verliesbegeleider (coach, consulent). Nu is er de mogelijkheid om te werken aan je persoonlijk verlies door middel van oefeningen, meditaties, artikelen, kijk- en leestips met Lutografie.

Lutografie is de samenvoeging van het Spaanse woord luto (wat rouw betekent) en grafie (wat vastleggen betekent). Jij geeft zelf vorm aan je verdriet. Je klimt uit dat diepe dal om je opnieuw met het leven te verbinden.

Traject

Tijd voor rouw – met Lutografie is een therapietraject dat je thuis online kunt volgen. Je gaat er mee aan de slag in je eigen account. Stapsgewijs ga je aan de slag met schrijf-, muziek-, teken-, bewegings- en zoekoefeningen. Ter ondersteuning krijg je meditaties, artikels en lees- en kijktips aangeboden.


 

person writing on brown wooden table near white ceramic mug
person writing on a book

Modules

Er zijn op dit ogenblik 7 modules beschikbaar.

·          Lutografie na een overlijden
·
         Lutografie bij levend verlies
·
         Lutografie na stilgeboorte
·
         Lutografie na echtscheiding
·
         Lutografie na kanker
·
         Lutografie na kindverlies
·
         Lutografie voor jongeren in rouw

Elke module bestaat uit tien thema’s die het verwerkingsproces volgen: van verleden naar heden en toekomst. Elk thema is opgesplitst in diverse stappen. Met je account kun je aan de slag met artikels, kijktips, meditatie, oefeningen … Er is mogelijkheid tot lotgenotencontact via de besloten Lutografie Facebookpagina.


white concrete building during daytime

Concreet

Tijd voor rouw – met Lutografie is rouw verwerken op je eigen tempo, in je eigen tijd en in je eigen huis. Je krijgt toegang tot meer dan 50 kijktips, artikels, meditaties en oefeningen. Er is toegang tot een besloten groep van lotgenoten en tot een boekenlijst voor verdere ondersteuning.

Onlinetherapie Lutografie is er nu voor jou … het is de kracht van herinneren na elke vorm van rouw … het is het nieuwe rouwen … om terug krachtig in het leven te staan.

Vind ruimte voor je verdriet, geef vorm aan jouw herinneringen en krijg langzaam maar zeker terug plezier in (het) leven …balloon on sky

Aan de slag

Wie therapie volgt in Praktijk De Krachtoase kan voor de duur van de sessies gratis gebruik maken van de module die het best bij je past. Het is een krachtige aanvulling bij de 1-op-1-gesprekken in de praktijk. Het helpt de tijd te overbruggen tussen twee sessies door en tijdens de sessies kan er dieper ingegaan worden op de onlinesessie. Lutografie maakt blended therapie mogelijk.

Je kan ook opteren om geen sessies te volgen in de Praktijk De Krachtoase, maar je wil wel persoonlijk aan de slag met deze onlinetherapie ‘Tijd voor rouw – met Lutografie’. Stuur dan een mailtje en we bespreken verder hoe dit praktisch en financieel geregeld kan worden.