Schrijver persoonlijke uitvaart

Elke mens is uniek ... met een eigen levensverhaal ...
Maak kennis met enkele teksten 'rouw en verlies bij ...'

Afspraak via contact Krachtsporen (Didier)


Afscheid nemen van een geliefde is een heel persoonlijk gebeuren. Alleen jij hebt hem of haar ten diepste gekend.
Het is van groot belang om op een gepaste wijze en vooral op een heel persoonlijke manier afscheid te kunnen nemen.

Een persoonlijke uitvaart onderstreept het unieke van elke mens. De overleden geliefde was iemand met een eigen verhaal, een bijzondere persoonlijkheid en een unieke identiteit. Afscheid nemen willen we dan ook doen met de juiste woorden die hem of haar typeren en vooral respecteren tot een mooie en blijvende nagedachtenis.

Als schrijver persoonlijke uitvaart breng ik het verhaal tot leven. Een mooi geheel waarin we het leven van onze geliefde onder woorden brengen. Hij of zij laat een onuitwisbare indruk na in het leven van hen die nu achterblijven. In de dagelijkse bezigheden zit net de grootsheid van het leven. Als schrijver persoonlijke uitvaart ga ik op zoek naar het unieke in de mens en verwoord ik waarin de geliefde gemist zal worden.

Er zijn hierbij twee mogelijkheden:
ofwel kan de tekst aangeleverd worden ofwel kan ik de tekst aanleveren en ook zelf brengen tijdens dienst in de aula of het crematorium.

Sedert 2019 ben ik vaste schrijver persoonlijke uitvaart voor de auladiensten bij Sereni - Uitvaartzorg Snoeck.


Tarieven

man in black jacket and brown shorts standing on rock during daytime

Rouw en verlies bij kinderen en jongeren

We staan er onvoldoende bij stil, maar rouw- en verliesverwerking is iets wat over alle generaties heen gebeurt. Wanneer mensen de stap zetten om daadwerkelijk om te gaan met hun rouw- en verlieswerking dan beslissen zij daar zelf over. Er is echter één groep uit onze samenleving die al te vaak vergeten wordt: kinderen en jongeren ...

Lees verder ...
a picture of a teddy bear on a cork board

Wat als je kind rouwt

Kinderen en rouw … het raakt mensen in hun diepste zijn. Toch kunnen we stellen dat kinderen eveneens geconfronteerd worden met dezelfde gevoelens. Alleen gaan ze er totaal anders mee om. Elke leeftijdscategorie heeft haar eigen specifieke behoeften of misschien zelfs wel eigenaardigheden. Het blijft echter van cruciaal belang om voldoende stil te staan bij het groot of klein verdriet van die kleine en soms iets minder kleine mensjes. Elk verdriet is een lesje voor het leven. Alleen zo kunnen we hen helpen zich weerbaar op te stellen.

Lees verder ...

man and woman sitting on bench facing sea

Rouw en verlies bij senioren

Rouwen en verlieservaringen zijn van alle tijden en voor alle lagen van de bevolking. Zovele mensen maken het mee op even zoveel verschillende tijdstippen in het leven. Elke fase van het leven kleurt op een andere manier en gaat zeker op een verschillende wijze om met afscheid nemen.

Lees verder ...